What’s in a name? Studiedag over gecontroleerde persoonsnaamlijsten

  • Dinsdag 21 mei 2024

  • BeCentral, Brussel

  • 9.30 - 12.30 uur


P

Persoonsnamen vormen vaak het startpunt bij het doorzoeken van cultureelerfgoedcollecties. Maar om naamsverwarring te voorkomen, moeten deze gegevens wel ondubbelzinnig zijn. En daar komen authorities, gecontroleerde termenlijsten, om de hoek kijken. Die combineren elke persoonsnaam met bijbehorende biografische gegevens. Kom tijdens deze studiedag van meemoo meer te weten over de visuele persoonsnamenlijst die wordt ontwikkeld voor de cultuursector, en ontdek andere initiatieven uit België en Nederland.


Tijdens deze studiedag maak je kennis met het project Visual Name Authority aan je voor. Daarin werkt memoo, samen met 24 partners, aan een overkoepelende persoonsnamenlijst met personen die relevant zijn voor cultuureelerfgoedcollecties in Vlaanderen. Het ‘visual’ gedeelte? Dat slaat op de referentieset met portretfoto’s die eraan toegevoegd worden, met het oog op gezichtsherkenning in functie van de creatie en verrijking van beschrijvende metadata. Hier lees je er alles over. 

Daarnaast vertellen ODIS, KBR (MetaBelgica) en Netwerk Digitaal Erfgoed (Termennetwerk) hoe zij aan de slag gaan met authorities – in het bijzonder persoonsnamenauthorities. En meemoo is benieuwd naar jouw input! Tijdens een brainstorm liggen volgende kwesties op tafel: Hoe kunnen we in België en Nederland samenwerken rond het efficiënt gebruik van persoonsnamenauthorities? En welke afspraken, middelen en infrastructuur zijn hiervoor nodig?

Gerelateerde evenementen

Kick-off Datawerkplaats Fryslân

Loop je er soms tegen aan dat je collectie-registratiesysteem tikfouten bevat, ontbrekende data of verouderde gegevens heeft? Stichting Erfgoed & Publiek heeft sinds kort een…

Event

Woensdag 19 juni 2024

Museum Heerenveen

13.00 -16.00 uur

    Implementatie