Werelddag van de digitale duurzaamheid

  • Donderdag 3 november 2022

  • Wordt nog bekendgemaakt

  • 10:00


E

lk jaar, op de eerste donderdag van november, is het de Werelddag van de digitale duurzaamheid. Wereldwijd besteden archieven, musea, bibliotheken en andere (erfgoed)organisaties op deze dag aandacht aan het duurzaam toegankelijk maken van digitale collecties. Zo ook het Netwerk Digitaal Erfgoed met een symposium. Informatie over het programma volgt.


Gerelateerde evenementen