Symposium WO2-erfgoed: innovatie en ethiek

  • Donderdag 6 juni 2024

  • De Bazel, Amsterdam

  • 13.00 - 16.40 uur


I

Innovatieve methoden en nieuwe technieken om het publiek te bereiken met verhalen over de Tweede Wereldoorlog bieden kansen, maar roepen ook vragen op: welke ethische dilemma’s en vraagstukken moeten we hierbij onder ogen zien? Bovendien verandert ook het denken over wat ethisch verantwoord is bij het betrekken van het publiek bij het WO2-erfgoed.


Op dit symposium worden ethische dilemma’s en vraagstukken met betrekking tot erfgoed/objecten en de presentatie/ontsluiting ervan in museale-, of andere (online) publiekspresentaties, belicht vanuit verschillende perspectieven

Samen met vakgenoten en experts worden deelnemers uitgenodigd om kennis te delen en eigen keuzes over de inzet van WO2 erfgoedcollecties voor een breed publiek onder de loep te nemen.

Thema’s als authenticiteit, inzet van facsimiles en replica’s, hologrammen en 3D-modellen, het toegankelijk maken van gevoelige informatie en objecten, spraakherkenning, roofkunst en restitutie komen aan bod.

Gerelateerde evenementen

De oorlog online | Symposium | Handreiking

Het symposium De oorlog online richt zich op de openbaarmaking en online beschikbaarheid van archieven uit en over de Tweede Wereldoorlog. Erfgoedinstellingen bereiden zich voor…

Symposium

Donderdag 30 mei 2024

OBA, Amsterdam

14.00 - 17.00 uur

    Zichtbaar
AVA_Net Symposium 2024

Dit jaar staat het AVA_Net Symposium in het teken van AV-erfgoed voor, door én met de samenleving, met als thema: ‘Door een caleidoscoop van AV-erfgoed:…

Symposium

Donderdag 20 juni 2024

Beeld & Geluid, Hilversum

10.00 - 18.00 uur

    Implementatie