Symposium Erfgoedparticipatie: Erfgoed verbindt!

  • Zaterdag 14 oktober 2023

  • Academiegebouw, Utrecht

  • 13.30 - 18.00 uur


W

at kunnen erfgoed en mensen voor elkaar betekenen, wat ‘doet’ erfgoed met de (Utrechtse) samenleving en hoe kunnen we ons erfgoed koesteren én doorgeven. Die vragen komen aan bod tijdens het symposium van de historische vereniging Oud-Utrecht.


De leiding van de middag is in handen van professor Leen Dorsman, voormalig hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Wim Burggraaff van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgt een inleiding. Hij is betrokken bij de uitvoering van het FARO-programma van de overheid en gaat onder andere in op de betekenis van ‘erfgoedgemeenschappen’. Aansluitend neemt historicus Fred Vogelzang, redacteur van het Jaarboek Oud-Utrecht, de bezoekers mee in de vraag hoe het gaat met de Utrechtse erfgoedgemeenschap.

 

Na de plenaire opening volgen twee rondes met drie parallelle sessies. Daarin staan vragen centraal als:

  • ‘Hoe betrek je kinderen en jongeren bij erfgoed?’ – waarbij de ervaringen met het Oud-Utrecht Doeboek voor scholieren zeker aan de orde komen;
  • ‘Hoe kunnen burgers samen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen erfgoed?’
  • ‘Hoe betrek je publiek bij gebouwd erfgoed, bijvoorbeeld bij grote ingrepen in bestaande gebouwen?’

 

Ook komt de Utrechtse Sint-Maartensviering en de omgang met migrantenerfgoed aan bod. De middag sluit af met een borrel, waarna bezoekers zo ‘De Nacht van de Utrechtse Geschiedenis’ in kunnen gaan.

Gerelateerde evenementen