Digitaal collectiebeheer: Zo ondersteunen collectie-informatiesystemen het verbinden en delen van erfgoedinformatie

  • Dinsdag 14 november 2023

  • Ketelhuis, Strijp-S Eindhoven

  • 10.00 - 18.00 uur


W

il je NDE-compatibel werken en ben je op zoek naar een nieuw collectie-informatiesysteem? Tijdens dit evenement praten we je bij over de laatste ontwikkelingen. Bovendien demonstreren leveranciers op een informatiemarkt de werking van deze systemen.


De afgelopen jaren hebben leveranciers en hun klanten hard gewerkt om collectie-informatiesystemen geschikt te maken voor samenwerking in het netwerk. Bijvoorbeeld door het toepassen van duurzame identifiers, het publiceren van linked open data en het gebruik van gestandaardiseerde terminologiebronnen.

Wil je de vindbaarheid van jouw digitaal erfgoed verbeteren? Heb jij plannen om je erfgoed meer context te geven door het te verbinden met andere collecties? Wil je weten welke software je kunt gebruiken om NDE-compatibel te werken? Deze kennisdag is voor iedereen die collecties beheert, zoals archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken, evenals individuele erfgoedorganisaties of samenwerkingsverbanden die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek.

Tijdens deze informatiedag in het Ketelhuis Strijp-S presenteren we de stand van zaken met praktijkvoorbeelden bij erfgoedorganisaties. Voor vragen kun je ook terecht op de informatiemarkt met softwareleveranciers.

Zo werk je NDE-compatibel

Voor het brede publiek en gebruikers gaat informatie over onze erfgoedcollecties pas echt leven op het moment dat informatie bij elkaar komt en daardoor meer betekenis krijgt. Belangrijk daarbij is dat de erfgoedinformatie vanuit de bron, dus vanuit de erfgoedorganisaties zelf, beter bruikbaar gemaakt wordt. Dit idee vormt de basis voor functionaliteiten die softwareleveranciers, samen met erfgoedorganisaties en met ondersteuning vanuit het NDE, hebben ontwikkeld en (deels) ingevoerd. Dit noemen we ‘NDE-compatibiliteit’. Om NDE-compatibel te werken zijn er de afgelopen jaren met erfgoedorganisaties, softwareleveranciers en andere partners in het netwerk afspraken gemaakt om erfgoed op een nog betere manier met elkaar te verbinden. Dit betekent dat je:

  • gebruikmaakt van duurzame identifiers en zo bijvoorbeeld de bekende 404-melding vermijdt;
  • linkt naar URI’s van gestandaardiseerde termen via het Termennetwerk;
  • erfgoedinformatie publiceert als linked (open) data;
  • datasets vindbaar maakt voor anderen via het Datasetregister;
  • voor toegang tot beeldcollecties gebruikmaakt van IIIF.

Ook voor publiekstoepassingen zijn er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met beheerders van provinciale of thematische erfgoedtoepassingen. Zij kunnen NDE-compatibel worden door hun toepassingen in te richten op basis van linked open data en het Datasetregister.

Programma

10.30 – 11.00 uur: Inloop deelnemers

11.00 – 11.30 uur: Introductie op NDE-compatibel werken

11.30 – 12.30 uur: Updates over collectie-informatiesystemen aan de hand van voorbeelden door leveranciers en hun klanten (deel 1)

12.30 – 13.00 uur: Lunch en informatiemarkt leveranciers

13.00 – 14.30 uur: Updates over collectie-informatiesystemen aan de hand van voorbeelden door leveranciers en hun klanten (deel 2)

14.30 – 15.30 uur: Vooruitblik door NDE-werkgroep Implementatie

15.30 – 16.30 uur  Informatiemarkt leveranciers

16.30 – 18.00 uur: Borrel

Gerelateerde evenementen