DE-BIAS: naar een meerstemmig archief

  • Dinsdag 16 april 2024

  • Online

  • 11.00 - 12.15 uur


D

e-Bias is een internationaal project waarin een tool ontwikkeld wordt die problematisch taalgebruik opspoort en alternatieve woorden aanbiedt op Europeana.eu. Dit webinar gaat in op dit project De-Bias en de samenwerking met de Surinaamse gemeenschap. Het webinar wordt georganiseerd door Beeld & Geluid en heeft het Nederlands als voertaal.


Gerelateerde evenementen