Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties


E

rfgoed digitaliseren is de ideale manier om je collectie duurzaam te bewaren en te beheren, en om nieuwe doelgroepen te bereiken. Maar ook is het dé manier om je collectie in samenhang met die van andere instellingen te presenteren. Het online Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties biedt hiervoor praktische handreikingen.


3 doelen

Het spoorboekje richt zich op kleine en grote collectiebeherende instellingen, zoals historische verenigingen, musea en archieven. Niet alleen voor instellingen die nog moeten starten met digitaliseren, maar ook voor instellingen die al een heel eind onderweg zijn, biedt het spoorboekje een gestructureerde route aan.

Het spoorboekje is opgebouwd op basis van drie doelen. Als instelling bepaal je eerst waar je staat: is de collectie al voldoende houdbaar, bruikbaar en zichtbaar? Op welke doelen zitten verbeterpunten? Vervolgens kun je de stappen binnen het doel doorlopen. Aan bod komen vragen als ‘Hoe kies je een collectieregistratiesysteem?’ tot ‘Hoe link je de open data?’.

Concrete handreikingen en actuele thema’s

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties geeft een goed overzicht van de te nemen concrete stappen. Bij elke stap staan tips en links naar cursussen en handleidingen om de stap daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Ook actuele thema’s als nieuwe privacywetgeving, URI’s (Uniform Resource Identifiers;  unieke verwijzingen naar digitale objecten) en diverse terminologiebronnen komen aan bod. Voorbeelden van uitgewerkte online collecties helpen om de onderwerpen concreet en inzichtelijk te maken.

Samenwerkend in het Netwerk Digitaal Erfgoed

Het online spoorboekje is een samenwerking van het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen (OPEN), het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) en de digitaal-erfgoed-coaches in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Online Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties

Het spoorboekje is gepubliceerd op museumconsulenten.nl. Borging en actualisatie worden gerealiseerd door het LCM, partner binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Bekijk het online Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollectie

Gerelateerde activiteiten