Wil je de vindbaarheid van jouw digitaal erfgoed verbeteren? Heb jij plannen om je erfgoed meer context te geven door het te verbinden met andere collecties? Of juist een geweldig idee om dit verbonden erfgoed te presenteren aan je publiek? Zoek dan de samenwerking op binnen het NDE om hier versneld stappen in te zetten. Het ministerie van OCW heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om je hierbij te ondersteunen.

Bereik meer publiek met je erfgoedcollectie

Met het digitaal erfgoed hebben we een rijke bron ter beschikking voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed en het wil gebruiken. Door zoveel mogelijk te werken volgens dezelfde afspraken en standaarden, komt dit erfgoed voor een breed publiek digitaal toegankelijk. Dit noemen we ‘NDE-compatibel werken’. Komende tijd zijn er extra mogelijkheden om op dit gebied versneld stappen te maken. Nog mooier: het ministerie van OCW heeft hiervoor financiële middelen aan het NDE toegekend.

Zo word je NDE-compatibel

Om NDE-compatibel te werken zijn er de afgelopen jaren met erfgoedorganisaties, softwareleveranciers en andere partners in het netwerk afspraken gemaakt om erfgoed op een nog betere manier met elkaar te verbinden. Dit betekent dat je:

  • gebruikmaakt van duurzame identifiers en zo bijvoorbeeld de bekende 404-melding vermijdt;
  • linkt naar URI’s van gestandaardiseerde termen via het Termennetwerk;
  • erfgoedinformatie publiceert als linked (open) data;
  • datasets vindbaar maakt voor anderen via het Datasetregister;
  • voor toegang tot beeldcollecties gebruikmaakt van IIIF.

Ook voor publiekstoepassingen zijn er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met beheerders van provinciale of thematische erfgoedtoepassingen. Zij kunnen NDE-compatibel worden door hun toepassingen in te richten op basis van linked open data en het Datasetregister.

Aan de slag

Wil je als organisatie ook stappen zetten met je digitaal erfgoed? Pak nu de kans om versneld NDE-compatibel te gaan werken!

Voor wie

De versnelling is bedoeld voor alle organisaties die collecties beheren, zoals archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken, evenals individuele erfgoedorganisaties of samenwerkingsverbanden die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek. Je kunt als individuele erfgoedorganisatie deelnemen, maar in het netwerk zijn er ook andere organisaties waarmee je kunt samenwerken. Informeer hiervoor bij de coördinator Versnellen.

Bedragen

Naast het delen van expertise en ervaringen binnen het netwerk, is er ook de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Voor individuele voorstellen is een financiële bijdrage van € 5.000 tot € 15.000,- beschikbaar, voor samenwerkingsprojecten is een bijdrage van € 25.000,- tot € 80.000,- mogelijk. Het totale budget van de versnelling bedraagt in 2023 € 600.000,-.

Looptijd

Projectaanvragen voor ondersteuning bij het versneld NDE-compatibel worden, kunnen tot en met 15 december 2023 ingediend worden. Projecten dienen uiterlijk in 2024 succesvol afgerond te zijn.

Eind 2023 wordt deze eerste fase van het versnellingsprogramma geëvalueerd met het oog op een eventueel vervolg in 2024 en 2025.

Neem contact op

Wil je weten op welke manier je ondersteuning kunt krijgen bij het nemen van dit soort stappen? En of je dat samen met anderen kunt doen? Wil je jouw erfgoed ook op een NDE-compatibele manier verbinden en ontsluiten? Neem dan eerst contact op met de coördinator Versnellen om je idee door te spreken en te kijken of er goede partners of samenwerkingen te vinden zijn en wat je nodig hebt om een project te formuleren waar je ondersteuning bij kunt krijgen.

Sies Vonk (coördinator Versnellen)

Sies Vonk is als coördinator Versnellen het eerste aanspreekpunt.