Vakblad IP brengt special uit over Netwerk Digitaal Erfgoed

13 november 2019


I

P, vakblad voor informatieprofessionals,  heeft een special gewijd aan het Netwerk Digitaal Erfgoed. Een mooi moment, want de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en het netwerk bestaan vijf jaar.


Samen de uitdaging aangaan

Vincent Robijn, directeur Historisch Centrum Overijssel schrijft in de intro: “We hebben de ambitie om binnen onze provincie dé collectiebeherende instelling te worden, voor diverse soorten erfgoedcollecties, waarbij andere organisaties de zichtbare kant verzorgen. Zoiets kun je natuurlijk vanuit je eigen visie bedenken, maar het gaat alleen werken als het netwerk van erfgoedinstellingen samen deze uitdaging aangaat. Dat betekent durven kiezen en durven vertrouwen op de expertise van de ander. Alleen door buiten de bestaande patronen te denken die de afgelopen honderd jaar door de emancipatie van de verschillende domeinen in de erfgoedsector zijn ingesleten, kunnen we blijvend voldoen aan de vragen van onze huidige en toekomstige gebruikers.”

Divers en groeiend netwerk

Het netwerk en de strategie lijken in een behoefte voorzien. Inmiddels hebben 65 organisaties het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend en elke maand komen er meer bij. De special geeft een beeld van de activiteiten in en door het netwerk, waarmee duidelijk wordt hoe divers het netwerk na vijf jaar is.

Een greep uit de artikelen

Boven op een berg verhalen

De erfgoedsector zou best wat meer branie mogen tonen, vindt Beeld en Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer. ‘We moeten met z’n allen spannend willen zijn.’

Digitaal gebruik in beeld

Acht gedragsprofielen helpen erfgoedinstellingen inzicht geven in de behoeften en eisen die gebruikers van digitaal erfgoed hebben.

Inspelen op de netwerksamenleving

Tien jaar geleden werden de eerste bouwstenen voor de digitaal erfgoedstrategie gelegd. Enno Meijers, werkzaam bij het NDE, vertelt over netwerkdenken, samenwerking en de gebruiker centraal.

Linked open data-avontuur

Vanuit het niets een collectiemanagementsysteem opzetten dat ook nog eens linked open data-proof is. Het Memory Vrijheidsmuseum ging het avontuur aan.

Proost op het netwerk

Stichting Heineken Collection heeft zich aangesloten bij het Netwerk Digitaal Erfgoed. Collectiemanager Demelza van der Maas vertelt waarom deelname zo belangrijk is.

Samenwerking over de grens

Niet alleen in Nederland maar ook elders wordt de noodzaak tot samenwerking op het gebied van digitaal erfgoed gevoeld. Een verkenning van buitenlandse netwerken.

Download

Gerelateerd nieuws