Ben jij een techwatcher en ga jij aan de slag met een van onze freelance opdrachten?

28 juni 2022


B

innen het Netwerk Digitaal Erfgoed signaleert en monitort de netwerkgroep Preservation Watch technologische ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de preservering van digitale informatieobjecten. Om hierin verdere stappen te maken zoekt de netwerkgroep een of meer (freelance) techwatchers of bureaus die een betaalde onderzoeksopdracht kunnen uitvoeren op het gebied van opslag en/of bestandsformaten. Zij publiceren de bevindingen als blogposts op het KIA-kennisplatform Preservation.


Beeld: PublicDomainPictures via Pixabay

Het gaat om twee onderzoeksopdrachten. De eerste opdracht betreft het evalueren van zowel bestaande als innovatieve opslagtechnieken. Denk hierbij aan glas, tape, DNA en object storage. Ook de evaluatiecriteria zelf, de zogeheten Digital Preservation Storage Criteria, worden in het onderzoek tegen het licht gehouden.

Bij de tweede opdracht gaat het om een analyse van de bestandsformaten-levenscyclus en het opleveren van een werkend onderzoeksmodel voor de monitoring van bestandsformaten.

Een uitgebreide beschrijving van de opdrachten vind je in de bestandenmap van het KIA kennisplatform Preservation.

Interesse?

Wil je meer weten over een van de opdrachten, neem dan contact op met Sam Alloing (Sam.Alloing@kb.nl). We ontvangen je reactie graag uiterlijk 1 augustus.

Opdracht 1. Evalueren van bestaande en innovatieve opslagtechnieken

Op dit moment worden verschillende innovatieve technieken ontwikkeld om data op te slaan. Nieuwe technieken zoals DNA en glas claimen terabytes aan informatie te kunnen opslaan – een interessante ontwikkeling voor erfgoedinstellingen die op de lange termijn veel data  willen bewaren.

Voor deze opdracht ga je deze nieuwe technieken voor erfgoedinstellingen evalueren aan de hand van de Digital Preservation Storage Criteria. Je legt een viertal bestaande én opkomende opslagtechnieken – namelijk tape, object storage, glas en DNA – naast deze criteria, om zo deze opslagtechnieken met elkaar te vergelijken. Verder houd je de evaluatiecriteria zelf tegen het licht en bekijk je of ze voldoen of dat er nog criteria ontbreken. Ten slotte maak je een overzicht van toonaangevende bronnen en websites op het gebied van opslagtechnieken.

Opdracht 2. Analyse van bestandsformaten-levenscyclus

De netwerkgroep Preservation Watch doet onder meer onderzoek naar de levenscyclus (en veroudering) van bestandsformaten. Zo is er een aanloopfase waarin het bestandsformaat populair wordt. Daarna volgt er een lange staart voor bestandsformaten die langzaamaan verdwijnen. Weer andere bestandsformaten kennen een steile daling omdat ze maar een kort leven beschoren zijn.

Voor het weergeven van deze levenscyclus wordt gebruikgemaakt van het Bass diffusion-model. Met dit model is het ook mogelijk om voorspellingen te doen en te kijken in welk stadium een formaat verkeert: groei, volwassenheid of verval. Dit is belangrijk wanneer bij Preservation Watch bestandsformaten worden gemonitord. De vraag is hoe deze monitoring ingericht moeten worden op een generiek, algemeen niveau, maar ook op organisatorisch niveau, het niveau van de repository van de erfgoedorganisatie. In deze opdracht zorg je voor een werkend onderzoeksmodel voor de monitoring van bestandsformaten.

Gerelateerd nieuws