Tijdens de editie van de HackaLOD 2022 zijn er 3 prijzen te winnen: een Juryprijs, een Publieksprijs en een Meerstemmigheidsprijs.

Juryprijs (1.000,-) en publieksprijs (500,-)

Deelnemers worden uitgedaagd om applicaties te ontwikkelen, gebruikmakend van minimaal twee erfgoedcollecties of relevante andere informatiebronnen. De gebruikte datasets moeten in principe open toegankelijk zijn, zodat iedereen onder dezelfde voorwaarden werkt. En de collecties moeten met behulp van linked data technieken met elkaar worden verbonden. Voor de eindgebruiker heeft de applicatie meerwaarde, zonder dat ze linked data erachter hoeven te begrijpen.

Je bent helemaal vrij in het type applicatie dat je wilt maken, en het thema en invalshoek van collectie(s) die je wilt gebruiken. Bouw dus gerust een app, een Virtual Reality toepassing, visualisatie, chatbot, game, installatie of wat jij maar wilt. De jury zal erop letten dat de data ingezet wordt om diverse collecties te combineren en te verrijken. En dat de applicatie voor eindgebruikers van erfgoed innovatief, aantrekkelijk, interessant of prikkelend is.

De vakjury kent de Juryprijs toe.

Het aanwezige publiek kan stemmen voor de Publieksprijs.

Meerstemmigheidsprijs (1.500,-)

Veel van de erfgoedcollecties in Nederland zijn ontstaan of flink gegroeid in de negentiende eeuw, ofwel de koloniale periode. Wat verzameld is, weerspiegelt hoe we destijds naar de wereld keken. Gezien de geschiedenis hebben we het vaak over gedeeld erfgoed. Echter: voor de nazaten van de oorspronkelijke bewoners van de voormalige koloniƫn zijn die collecties van hun cultuur slecht vindbaar. Een beetje ongemakkelijk. Hoe kun je iets delen als de ander geen idee heeft van wat je bewaart en waar je het kunt vinden? Hoe maak je dan ruimte voor andere perspectieven op erfgoed? En: hoe los je dat op en maak je collecties voor iedereen toegankelijk?

Het Tropenmuseum, onderdeel van het Nationaal Museum van Wereldculturen waartoe ook het Afrikamuseum en Museum Volkenkunde behoren, inspireert tot een open blik op de wereld en daagt de deelnemers van de Hackalod 2022 uit kritisch te kijken naar het (koloniaal) erfgoed dat in Nederland wordt bewaard. We stellen in dat kader de meerstemmigheidsprijs 2022 beschikbaar. Dat is een prijs voor het project dat er het beste in slaagt meerdere perspectieven te combineren of om mensen uit andere culturen weer te verbinden met hun erfgoed dat in Nederland wordt bewaard.

Juryleden 2022

De vakjury bestaat in 2022 uit Cindy Zalm (Museum van Wereldculturen), Cynthia Liem (TU Delft), Menno Rasch (KNAW Humanities Cluster), Miel Vander Sande (meemoo) en Philo van Kemenade (Beeld & Geluid).