Workshop Preservation Watch: Kunnen we de levenscyclus van bestandsformaten voorspellen?

  • Dinsdag 5 september 2023

  • Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

  • 13.00 - 16.00 uur.


W

il je leren hoe je voorspellingen kunt doen over de levenscyclus van bestandsformaten in een e-depot? Sluit dan aan bij deze workshop, waar je hands-on aan de slag gaat met je eigen data.


In deze workshop gaan deelnemers aan de slag met de resultaten van het onderzoek Monitoring Verouderende Bestandsformaten. De workshop bouwt voort op het project dat werd uitgevoerd binnen het NDE-programma Preservation Watch en Preferred Formats.

Data-scientist Rein van ’t Veer heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Werkgroep Preservation Watch. Het doel was om te onderzoeken of verouderde bestandsformaten geïdentificeerd kunnen worden, en de onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd op KIA.

De workshop bestaat voor de helft uit hands-on gebruik van het Bass Diffusion Model en in de andere helft komen de resultaten aan bod met de eigen data en die van anderen.

Voor het laatste deel van de workshop vragen we deelnemers om data naar Kiki Lennaerts (klennaerts@beeldengeluid.nl) te sturen, zodat we deze kunnen verwerken en presenteren tijdens de workshop. Als je van plan bent om deel te nemen, kun je een CSV-bestand sturen met informatie over de bestanden in je e-depot. Het CSV-bestand bevat twee kolommen: één voor de creatiedatum van het bestand en één voor de bestandsformaatinformatie. Deze informatie kan afhankelijk zijn van het mimetype, de bestandsextensie of het PUID (Pronom ID).

Sprekers

  • Lotte Wijsman (Nationaal Archief)
  • Rein van ’t Veer (Antfield Creations)
  • Sam Alloing (KB, nationale bibliotheek)
  • Valentijn Gilissen (DANS)

Installeer alvast de tool

Vooraf kun je al de tool installeren; zie github.com.

Gerelateerde evenementen