Van Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed naar how-to (2)

  • Dinsdag 16 maart 2021

  • Online

  • 14.00-15.30 uur


I

n het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn acht gedragsprofielen ontwikkeld van manieren waarop mensen digitaal erfgoed inzetten. Inmiddels liggen er functionele specificaties waaraan een erfgoedsite zou moeten voldoen om zo’n gedragsprofiel mogelijk te maken. De werkgroep Klantinzicht vraagt het erfgoedveld om op 16 maart a.s. mee te denken.


Gedragsprofiel ‘Intens beleven’

In het project Klantinzicht hebben erfgoedinstellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed ontwikkeld. De gedragsprofielen hebben als uitgangspunt dat het online gedrag van een individu afhankelijk is van de rol die hij of zij op dat moment vervult, zoals ouder van kind, hobbyist of kunstliefhebber. De werkgroep Klantinzicht heeft functionele specificaties opgesteld, waaraan een erfgoedsite zou moeten voldoen om een bepaald gedragsprofiel mogelijk te maken.

De praktijk

Het conceptdocument met de functionele specificaties (15 pagina’s) ligt er nu. De samenstellers vragen feedback aan collega-erfgoedinstellingen, met name vakgenoten die zich bezighouden met het verder ontwikkelen van hun erfgoedwebsite. Daarom organiseert de werkgroep Klantinzicht op 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur een online groepsdiscussie. Deelnemers krijgen het document vooraf toegestuurd.

Discussie

De groepsdiscussie focust op de volgende vragen:

  • Zijn de functionele specificaties nuttig voor jou en jouw instelling bij het doorontwikkelen van jouw website?
  • Is de huidige tekst en gebruikte terminologie helder en begrijpelijk? Zo nee, wat zou je veranderd willen zien?
  • Hoe kan dit document jou en jouw instelling nog beter van nut zijn?
  • Welke vorm voor deze functionele specificaties heeft je voorkeur? Denk aan een gedrukt boekje, te downloaden brochure, website of instructievideo.

Aanmelden

Geef je op via dit inschrijfformulier, en ontvang het conceptdocument en een link voor de Zoom-discussie. Heb je nog vragen? Stuur een mail naar Maurits van der Graaf,  maurits.van.der.graaf@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Meer weten?

Lees het interview met projectleider Maurits van der Graaf.

Klantreis je mee als instelling?

Gerelateerde evenementen