Preservation Watch webinar: Kunnen we de levenscyclus van bestandsformaten voorspellen?

  • Donderdag 22 juni 2023

  • Online

  • 13.00-14.00 uur


O

p 22 juni worden de resultaten van het project ‘Monitoring verouderende bestandsformaten’ gepresenteerd. Dit project is uitgevoerd door data scientist Rein van ’t Veer in samenwerking met de werkgroep Preservation Watch, als onderdeel van het NDE-programma Preservation Watch en Preferred Formats. De centrale vraag in dit project was: Kunnen we de levenscyclus van bestandsformaten voorspellen?


Het project Monitoring verouderende bestandsformaten had als doel om te onderzoeken of we het verouderen van bestandsformaten kunnen voorspellen. Door de trends in bestandsformaten bij te houden – en dus te anticiperen op ontwikkelingen – blijkt de toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale archieven te kunnen worden gewaarborgd. Daardoor kunnen verouderde formaten tijdig worden geconverteerd naar moderne, goed ondersteunde formaten, terwijl het origineel behouden blijft. Deze moderne formaten worden ook wel aangeduid als ‘voorkeursformaten’.

In het webinar lichten Sam Alloing (KB, nationale bibliotheek), Valentijn Gilissen (DANS) en Lotte Wijsman (Nationaal Archief) de onderzoeksresultaten toe.

Ook wordt een workshop aangekondigd waar deelnemers de mogelijkheid krijgen om de gebruikte methode in het bovenstaande onderzoek te testen met eigen data. Tijdens de workshop gaan ze aan de slag met data uit hun e-depot om de informatie over bestandsformaten te analyseren. Hiervoor wordt het Bass Diffusion-model gebruikt, dat uitvoerig wordt beschreven in de serie. De workshop staat gepland voor 5 september, verdere details volgen op een later moment.

Gerelateerde evenementen