Kenniscafé: Aan de slag met digitaal erfgoed: Zelfscan Digitaal Erfgoed

  • Dinsdag 17 mei 2022

  • Museum Rijswijk, Rijswijk

  • 13:30


T

ijdens het eerste kenniscafé voor de regio Den Haag, georganiseerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland, gaan de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van Zelfscan Digitaal Erfgoed. Hiermee breng je als museum, historische vereniging of erfgoedorganisatie in beeld wat de status van jouw (digitale) collectie is. En zie je in één oogopslag welke stappen je kunt nemen om je collectie te bewaren en te presenteren voor de toekomst.


Gerelateerde evenementen