Deze rol heeft preserveringsmetadata bij de KB 

  • Donderdag 23 september 2021

  • Online

  • 11.00-12.00 uur


W

elke rol kunnen preserveringsmetadata spelen bij het ondersteunen van duurzaamheidsthema’s binnen een organisatie? Daarover schreven Daniel Steinmeier en Susanne van den Eijkel, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek, een beleidsstuk. In het NDE-vragenuur vertellen ze over de uitkomsten.


Beeld: GDJ via Pixabay

Rol bij besluitvorming

De aanleiding om de rol van preserveringsmetadata vast te leggen is een heel praktische: de KB gaat haar digitale collecties migreren naar een nieuw collectiebeheersysteem. In het beleidsstuk zoomen Daniel Steinmeier (Digital Preservation Officer) en Susanne van den Eijkel (metadataspecialist digitale preservering) in op de duurzaamheidsthema’s van de KB, namelijk authenticiteit, integriteit en duurzame toegankelijkheid. Ook leggen ze uit hoe het vastleggen van de rol van preserveringsmetadata kan helpen bij de besluitvorming rondom vraagstukken op het gebied van metadata. Hoewel metadatastandaarden belangrijke richtlijnen zijn, moet men altijd het doel van preserveringsmetadata voor ogen houden, binnen de eigen situatie van de (erfgoed)instelling.

Om ervoor te zorgen dat deze specialistische kennis zich ook verder verspreidt, zoeken Daniel en Susanne het netwerk op. In het NDE-vragenuur zullen zij niet alleen het beleidsstuk en de context ervan toelichten, maar willen zij ook het gesprek openen.

Zo kunnen kaders, doelen en functies van verschillende instellingen worden vergeleken en kan er te allen tijde op verschillende niveaus kennisoverdracht plaatsvinden tussen bibliotheken en archieven.

NDE-vragenuur

Het online vragenuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed is bij uitstek een plek om ervaringen en kennis laagdrempelig te delen. Elke keer staat een ander onderwerp rondom digitaal erfgoed centraal. Experts schuiven aan om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Je kunt elke 2e en 4e donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur aanhaken, je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor het vragenuur hoeft niet, sluit gewoon aan via: zoom.us/j/99332281218.

Gerelateerde evenementen