Webarcheologie


W

ebarcheologie is een nieuw gebied in e-cultuur waarbij experts relatief nieuw (born digital) materiaal dat nog niet zo lang geleden verloren is gegaan, opgraven met relatief nieuwe (digitale) gereedschappen. Data vormen de nieuwe klei, scripts de nieuwe schoppen en het web is de allerjongste kleilaag die wordt ontgonnen. Zowel de materie als de methoden om ons digitale verleden op te graven en te reconstrueren, zijn piepjong en nog volop in ontwikkeling. Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed is onder leiding van het Amsterdam Museum gewerkt aan kennisdeling over webarcheologie aan de hand van de case study van De Digitale Stad.


DDS (CC BY-NC-SA 4.0)

De Digitale Stad

Deze eerste virtuele stad in de wereld, opgericht in Amsterdam in 1994, werd een groot succes onder gebruikers en was in Nederland een voorloper van Facebook en Twitter. DDS is de oudste Nederlandse virtuele gemeenschap en speelde tot de sluiting in 2001 een belangrijke rol in onze internetgeschiedenis. Het is een belangrijke bron van cultureel erfgoed over de beginjaren van het internet. Tegelijkertijd vormt DDS een bron van inspiratie voor de huidige generatie creatieve ondernemers en kunstenaars, aangezien vele hedendaagse initiatieven hun oorsprong hebben in De Digitale Stad. Het is daarmee een schatkamer voor webarcheologen en andere geïnteresseerden.

Het Amsterdam Museum werkt samen met Waag Society, Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid aan het ‘opgraven’ van De Digitale Stad, om die duurzaam toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Een deel van dit project wordt uitgevoerd in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit project won in 2016 een Digital Preservation Award in de categorie ‘Safeguarding our digital legacy’.

Resultaten

Handboek, haalbaarheidsonderzoek en manifest

De case study ‘De Digitale Stad herleeft’ van het Amsterdam Museum, Waag Society, Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid heeft geresulteerd in een eindpublicatie: ‘FREEZE! Red en behoud ons digitaal erfgoed. De Digitale Stad als case study voor webarcheologie’ van september 2017. De eindpublicatie bestaat uit een handig Handboek voor Webarcheologie, een haalbaarheidsonderzoek en een manifest.

IDPD17: Engelstalige factsheet

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid op 30 november 2017 brachten de DDS-partners samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed een Engelstalige samenvatting uit van het handboek ‘DIY Handbook for Web Archaeology’. Bekijk de Factsheet Web Archaeology (PDF).

Webinar

Op 18 januari 2017 gaf Tjarda de Haan, webarcheologe en gast-e-curator bij het Amsterdam Museum, een (Engelstalig) webinar over de ‘opgraving’ en de reconstructie van De Digitale Stad (DDS). Dit webinar is online terug te kijken.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar

Gerelateerde activiteiten