Voor de professionele gebruikers


W

elke wensen hebben onderzoekers, informatiespecialisten, ondernemers in de creatieve sector en andere professionals ten aanzien van digitaal erfgoed? Uit het project Professionele gebruikers blijkt onder andere dat deze groep een overzicht van digitale informatiebronnen en technieken mist. Ook weten ze niet altijd waar ze terecht kunnen met vragen. Hiermee is het Netwerk Digitaal Erfgoed aan de slag gegaan.


Beeld: 123rf

Beroepsmatige eindgebruikers vind je in de wetenschap, de creatieve industrie en de culturele erfgoedsector. Neem een architect die zijn ontwerp wil inpassen in een historisch stadsdeel. Of een wetenschapper die onderzoek doet naar armoede in de negentiende eeuw. Maar ook een game-ontwikkelaar en een modeontwerper horen tot deze groep. Stuk voor stuk hebben ze foto’s, films, kaarten en ander digitaal erfgoedmateriaal in hun werk nodig.

Digitaal Erfgoed Gids

Wil je als erfgoedinstelling deze groepen goed bedienen, dan is het belangrijk om te weten welke wensen en behoeften ze hebben. Uit een inventarisatie blijkt dat professionele gebruikers vooral behoefte hebben aan een overzicht van wat er aan digitale informatiebronnen op het web te vinden is en wat de precieze context ervan is.

Om aan deze wens tegemoet te komen, ontwikkelt het Netwerk Digitaal Erfgoed in 2021 een ‘Digitaal Erfgoed Gids’. Deze laat zien welk digitaal erfgoed beschikbaar is en wat er in de nabije toekomst aan materiaal gedigitaliseerd gaat worden. Belangrijker nog is dat deze gids professionals de weg wijst bij welke instelling, persoon of netwerk ze terechtkunnen met hun vragen.

Programma Digitaal Erfgoed Zichtbaar

Het project Professionele gebruikers past binnen het programma Digitaal Erfgoed Zichtbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen om hun digitale dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van een brede groep gebruikers.

Lees meer over dit programma

Platform voor kennis en tools

Uit de inventarisatie blijkt ook dat gebruikers het aanbod van data en hulpmiddelen op de sites van erfgoedinstellingen als complex ervaren. Ze moeten er steeds opnieuw hun weg vinden. En hebben ze eenmaal het gezochte materiaal gevonden, dan is het soms niet te gebruiken, bijvoorbeeld omdat er auteursrecht op rust.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelt daarom een gebruikersomgeving met de voorlopige naam Digital Competence Center (DCC). Als eerste op de planning in 2021 staat de ontwikkeling van een leertraject gericht op kritisch zoeken en omgaan met bronnen. ‘Omgaan met tools’ is het tweede speerpunt van het DCC. Dit laatste leertraject richt zich op het beschrijven en inventariseren van de randvoorwaarden, opdat de gebruikers goed kunnen werken met tools voor onderzoek en analyse.

Wil je meer weten?

Related activities