Digitale coronacollectie


H

et coronavirus raakt ons allemaal en beheerst momenteel het nieuws. De eerste zorg is uiteraard de gezondheid van iedereen en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Maar ook wordt er (digitale) geschiedenis geschreven. Deze herinnering moeten we samen vastleggen en levend houden voor de toekomst.


Help mee het digitale verhaal te bewaren

Het Netwerk Digitaal Erfgoed roept Nederlandse erfgoedinstellingen op om het digitale verhaal van het coronavirus in Nederland te bewaren door mee te helpen bouwen aan een nationale ‘coronacollectie’. Dankzij de inspanningen van erfgoedinstellingen kunnen we historische informatie duurzaam bewaren en zo de herinneringen levend houden. Het Netwerk Digitaal Erfgoed maakt zelf geen verzamelplaats van collecties. Wel vind je op deze pagina’s handreikingen om zelf en coronacollectie aan te leggen en is er een overzicht met voorbeelden van welke instellingen waarmee bezig zijn.

Wat kun je doen en hoe pak je dit aan?

Als erfgoedinstelling kun je bronnen verzamelen die te maken hebben met het coronavirus. De archiefsector ontwikkelde al ‘hotspotlijsten’ om gebeurtenissen te archiveren. En bij het Nationaal Register Webarchieven en via het IIPC suggestieformulier kan iedereen suggesties aandragen voor pagina’s die nu in het bijzonder in aanmerking komen voor archivering. Deze websites zullen onderdeel gaan uitmaken van een wereldwijd corona webarchief.

Neem contact op met het Netwerk Digitaal Erfgoed wanneer je belangrijk digitaal bronmateriaal hebt, maar niet weet hoe je dit moet bewaren of archiveren. Daar waar mogelijk brengen we je in contact met specialisten uit het netwerk.

Tips en tools webarchivering en social media-archivering

Verder vind je tips en tools om zelf een coronacollectie aan te leggen. Zo is er in de maanden april en mei een wekelijks vragenuur geweest om vragen rondom social media-archivering te behandelen. Zefi Kavvadia en Robert Gillesse van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis beantwoordden de vragen rondom dit onderwerp zo goed mogelijk. Uitkomsten en antwoorden uit deze vragenuren staan in een FAQ en de gespreksverslagen. Het IISG heeft een handige FAQ over social media-archiving tools gemaakt. Van een aantal vragenuren kun je het verslag nalezen.

 

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Netwerk Digitaal Erfgoed doen momenteel onderzoek naar tools voor social media-archivering. De voorlopige conclusies staan in een tussentijds rapport.

Voorbeelden van initiatieven

Veel instellingen zijn al bezig met een #coronacollectie. Je vindt een greep uit deze initiatieven, als voorbeeld en ter inspiratie, maar ook zodat collega-instellingen onderling de verbintenis met elkaar kunnen aangaan over dit onderwerp. We hopen daarmee andere instellingen te stimuleren om aan te sluiten.

Bekijk ook deze activiteiten