Big Picture-model


N

u steeds meer collecties online beschikbaar komen, moeten ze ook duurzaam toegankelijk blíjven. Dit vraagt het nodige van erfgoedinstellingen: behalve kennis en beleid ook geschoolde mensen, een goede infrastructuur en budget. Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed is een model ontwikkeld om al deze aspecten inzichtelijk te maken: de Big Picture van duurzame digitale toegankelijkheid.


Het afwegingskader van het Big Picture-model

Duurzaam digitaal archiveren roept in de erfgoedsector nog veel vragen op. Toch is het belangrijker dan ooit om keuzes over archiveringsbeleid te onderbouwen. Bijvoorbeeld als je een subsidieaanvraag doet. Of wanneer je als organisatie besluit een heel nieuw systeem te bouwen. Of als je liever de kennis en infrastructuur van een collega-instelling gebruikt.

Grip op kosten en beleid

Met het Big Picture-model krijgen erfgoedinstellingen inzicht in de zaken waarin zij het beste kunnen investeren. Zij ontdekken bijvoorbeeld welke middelen voor digitale duurzaamheid nodig zijn en welke kosten ze kunnen verwachten. Zodra bekend is waar die kosten zitten, kunnen instellingen kijken of die efficiënter kunnen worden ingericht. Ook krijgen ze zicht op nieuwe kansen. Door bepaalde aspecten van het werk te automatiseren bijvoorbeeld. Of door samen te werken met andere instituten en infrastructuren te gebruiken die er al zijn.

Landelijke infrastructuur

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen om de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed te verbeteren. Door samen te werken kunnen instellingen digitaal erfgoed toegankelijk houden tegen zo laag mogelijke kosten. Daarbij houden ze waar nodig hun eigen voorzieningen, maar delen ze voorzieningen en kennis waar dat kan. Het Big Picture-model is ontwikkeld in het kader van deze landelijke infrastructuur.

Slimme keuzes maken

In hun onderzoek presenteren Barbara Sierman (Koninklijke Bibliotheek), Tamar Kinkel (BMC advies), Joost van der Nat (Netwerk Digitaal Erfgoed) en Herman Uffen (BMC advies) een model waarmee erfgoedinstellingen ontdekken hoe en waar ze hun collecties duurzaam kunnen opslaan en welke voorzieningen daarvoor nodig en beschikbaar zijn.

De whitepaper De Big Picture van duurzame digitale toegankelijkheid geeft een uitgebreide toelichting op de drie hoofdelementen in samenhang: kosten, beleid en oplossingen. Om de gebruiker te helpen het model ook echt toe te passen, is een toegankelijke casus in de vorm van een spel opgenomen. Uitgangspunt van het model is om elkaar te helpen vanuit het netwerk.

Programma Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het thema big picture past in het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het veiligstellen van hun digitale informatie.

Lees meer over dit programma

Related activities